AKOV 2
 
  Välkommen till

  Ärna Kamrat- och Veteranförening

Hej alla medlemmar och andra i Corona-karantäner över hela landet!

Läget medio april 2021 om kamratföreningen,
FM begränsningar om tillträde och våra nya lokaler.


Tillträdesmöjligheterna till Uppsala garnison är fortsatt skärpta till den grad att vi inte kan bedriva
vanlig verksamhet med möten och tisdagsträffar. Besiktning av våra nya lokaler är nu genomförd
och det gäller även flytten utförd av en av LSS inhyrd flyttfirma. Just nu genomförs iordnings-
ställande av expeditioner, mötesrum, utställningar, mm. Vilket med hänsyn till smittspridningen
sker i en mindre krets om 4-6 personer ur museigruppen. Nuvarande besökstillstånd för dessa
gäller veckans alla dagar och utnyttjas genom spridd närvaro, i delar av lokalerna, för att minsta
smittorisken ytterligare.
Om vi behöver ytterligare hjälp kommer berörd medlem att bli tillfrågad i god tid.

Lokalläget.
Lokalerna är färdigrustade sånär som leverans av låssystem som passar föreningens verksamhet.
Start av ordinarie verksamhet med tisdagsträffar kommer nog dessvärre, som läget kan
bedömas i dag, 
att anstå till hösten 2021 eftersom delar av vår befolkning inte tar full hänsyn
till smittrisken på önskat sätt.

Ett sätt som gör att Försvarsmakten förhoppningsvis lättar på Corona-restriktionerna.
Dessutom måste de, inom styrelsen och museigruppen, som ska vara besöksmottagare genomgå
en utbildning för detta.
För att vi ska kunna ta in medlemmar innanför vakten måste vi ha den utbildningen.

Men vi ska nog även i fortsättningen kunna leva med de nya krav som den nya skärpta
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) ställer.

Styrelsen

      Glöm inte meddela föreningen när Du byter e-postadress.
        Du kan göra det på sidan "Medlemsansökan". Glöm inte personnummer!
image3891

 

Senaste Ärnabladet

ArnaBladetTidningen i färg.

Fika-träffar

Garnisonsmuseet img 7Tisdag förmiddag från kl. 09.00 har vi kaffeträffar 
Läs mer
© Ärna Kamrat- och Veteranförening

Antal besökare från 2008 till idag: 

276487