AKOV 2
 
  Välkommen till

  Ärna Kamrat- och Veteranförening

Hej alla medlemmar och andra i Corona-karantäner över hela landet!

Läget i början av juli 2021 om kamratföreningen,
FM begränsningar om tillträde och våra nya lokaler.

Tillträdesmöjligheterna till Uppsala garnison är fortsatt skärpta till den grad
att vi inte kan bedriva vanlig verksamhet med möten och tisdagsträffar.
Invigning av våra nya lokaler genomfördes av chefen LSS den 29 juni
i närvaro av delar ur vår styrelse och sex representanter från LSS.
C LSS anländer invigning

Just nu har vi sommaruppehåll från arbetet med att fortsätta iordningsställandet
av expeditioner, mötesrum, utställningar, mm.
Vilket med hänsyn till smittspridningen fortsatt ska ske i en mindre krets om
4-6 personer ur museigruppen – när vi den 17 augusti återses för höstterminen.

Nuvarande besökstillstånd för dessa gäller veckans alla dagar och utnyttjas
genom spridd närvaro, i delar av lokalerna, för att minsta smittorisken ytterligare.
Om vi behöver ytterligare hjälp kommer berörd medlem att bli tillfrågad i god tid.

Lokalläget.
Lokalerna är färdigrustade och invigda med ett låssystem som passar
föreningens verksamhet. Start av ordinarie verksamhet för alla medlemmar,
med tisdagsträffar och stormöten med föredrag kommer nog dessvärre,
som läget kan bedömas i dag, att anstå tills
Försvarsmakten med hänsyn till smittrisken lättar på Corona-restriktionerna.

Dessutom måste de, inom styrelsen och museigruppen, som ska vara
besöksmottagare genomgå en utbildning för detta.
För att vi ska kunna ta in medlemmar innanför vakten måste vi ha
den utbildningen. Men vi ska nog även i fortsättningen kunna leva med
de nya krav som den nya skärpta Säkerhetsskyddslagen (2018:585) ställer.


Styrelsen

      Glöm inte meddela föreningen när Du byter e-postadress.
        Du kan göra det på sidan "Medlemsansökan". Glöm inte personnummer!
image3891

 

Senaste Ärnabladet

ArnaBladetTidningen i färg.

Fika-träffar

Garnisonsmuseet img 7Tisdag förmiddag från kl. 09.00 har vi kaffeträffar 
Läs mer
© Ärna Kamrat- och Veteranförening

Antal besökare från 2008 till idag: 

285421