AKOV 2
 
  Välkommen till

  Ärna Kamrat- och Veteranförening

                    "Besökstyp 3"
Kamratföreningens AKTIVA medlemmar upptagna i en 
anmäld årlig besöksanmälan till Garnisonsvakten.
Kallas "Årliga listan för AKTIVA medlemmar"
Styrelsen gör besöksanmälan, som gäller årsvis, med besökstillträde till
föreningens byggnader 301, 302, 303, 306 samt Ärnamässen och Matsalen.
Tillträde endast tisdagar under tid då föreningen har ordinarie verksamhet där.
Kom ihåg att alltid ta med giltig legitimation.
Inpassering enligt ”AKTIVA medlemslistan” gäller INTE under tid då föreningen
har uppehåll för JUL/ NYÅR (veckorna 51-01) och SOMMAR (veckorna 26
-31)!

                   Aktiva medlemmar 

  Efternamn Förnamn
  Aarflot Bengt
  Andersson Karl Anders
  Aram Helena
  Asklin-Westerdahl  Catharina
  Asplund Göran
  Assarsson Göran
  Backlund Ulf
  Bergqvist Christina
  Berns Lennart
  Blomkvist Leif
  Brus Kurt
  Brynje Johan
  Carlborg Gunnar
  Edh Jan-Eric
  Edlund Anders
  Emanuelsson Gunnar
  Ericsson Jan
  Evers Richard
  Falk Göran
  Florén Yngve
  Forss Berg Margareta
  Forssell Staffan
  Frode Thorbjörn
  Gustafsson Rolf
  Göransson Lars G
  Hansson Stefan
  Hansson Lennart
  Hedberg Sigvard
  Hiller Jan
  Holmberg Anders
  Holmqvist Ulf
  Jansson Ronny
  Jernow Claes
  Johansson Hans-Eric
  Kjellberg Jan
  Kjellberg Börje
  Kulling Staffan
  Larsson Inga-Lill
  Lindqvist Bengt
  Lundin Gull
  Lundin Rune
  Löfgren Ingemar
  Lööf Roine
  Mård Karl-Åke
  Nilsson Tommy
  Nilsson Gunilla
  Nilsson Nils-Erik
  Nordgren Öje
  Nordling Rutger
  Nygårds Kjell
  Ohlsson Lars-Ove
  Pettersson Kurt      (1938)
  Pålsson Tommy
  Ring Karl Erik
  Ringh Torgny
  Sahlin Jörgen
  Sandgren Thommy
  Sandström Christer
  Schultz Anders
  Sjöberg Elisabeth
  Sundkvist Sten Åke
  Svedberg Sanne
  Söderberg Dagmar
  Thörner Håkan
  Torbratt Olle
  Ulriksson Christer
  Wallin Johnny
  Zacharoff Björn
  Öbom Lars
  Östh Eric

 

Senaste Ärnabladet

ArnaBladetTidningen från
Ärna Kamrat och Veteranförening.

Fika-träffar

Lokalen m uteplats Tisdag förmiddag från kl. 09.00 har vi kaffeträffar 
Läs mer
278326