AKOV 2
 
  Välkommen till

  Ärna Kamrat- och Veteranförening
                                                  Garnisonsmuseet på Ärna
              Del av området vid Uppsala garnison med de viktigaste museibyggnaderna utpekade. 

Garnisonskarta

 Garnisonsmuseet_img_1

Öppettider: Just nu inga besök på garnisonen pågrund av coronan.
Varje tisdag i udda veckor kl 09.00 – 12.00.
För inpassering genom garnisonsvakten (militärt skyddsområde)
erfordras föranmälan till kamratföreningen under adress:

  Ärna Kamrat- och Veteranförening
  Frisörhuset by 303
  Box 645
  751 27 UPPSALA

Ange telefonnummer som Du kan nås på. Därefter sker utbyte av telefonnummer            
att nyttja vid ankomsten aktuell/önskad tid.

     

Senaste Ärnabladet

ArnaBladetTidningen i färg.

Fika-träffar

Lokalen m uteplats Tisdag förmiddag från kl. 09.00 har vi kaffeträffar 
Läs mer
© Ärna Kamrat- och Veteranförening

Antal besökare från 2008 till idag: 

244320