logo 120px
Välkommen till

Ärna Kamrat- och Veteranförening
Garnisonsmuseet på Ärna

Del av området vid Uppsala garnison med de viktigaste museibyggnaderna utpekade. 

Museet lagen2

 

 Garnisonsmuseet_img_1

Öppettider:
Varje tisdag i udda veckor kl 09.00 – 12.00.
För inpassering genom garnisonsvakten (militärt skyddsområde)
erfordras föranmälan till kamratföreningen under adress:

  Ärna Kamrat- och Veteranförening
  Gula Villan
  Box 645
  751 27 UPPSALA

Ange telefonnummer som Du kan nås på. Därefter sker utbyte av telefonnummer att nyttja vid ankomsten aktuell/önskad tid.

     

Senaste Ärnabladet

Tidningen i färg.

Musei-träffar

Tisdag förmiddag från kl 09.00 i veckor med udda veckonummer.
Läs mer

Fika-träffar

Tisdag förmiddag från kl. 09.00 i veckor med jämnt veckonummer.
Läs mer
© Ärna Kamrat- och Veteranförening

Antal besökare från 2008 till idag: 

191163