logo 120px
Välkommen till

Ärna Kamrat- och Veteranförening

Museibiblioteket

image7131     
I det sk. PAR-huset, bakom Gula Villan, finns    
omfattande samlingar av dokument och böcker.
Fortlöpande sker arbete med att mata in uppgifter
om samlingarna så att det skall vara fullt möjligt att
via hemsidan presentera samlat material.
Dokumentframsidor fotograferas, innehållsförteckning
läggs in så att intresserade kan framlägga önskemål
redan i hemmet om vad som skall studeras vidare.
Eller lånas hem utan kostnad. Hemlåning kommer att
ske med viss urskiljning för oersättligt material.


Museigruppens Göran Hawée har räddat alla F16 och F20 VHS och
U-Matic-filmer till 
modernt DVD-format. 
Cirka 400 titlar finns som Du kan se under fliken BIBLIOTEK


GHimself

image5581 Kurt Eklöf (på bilden) och Lars Lundin har lagt in museibibliotekets alla böcker i en databas.
Du kan se dem under fliken BIBLIOTEK

Senaste Ärnabladet

Tidningen i färg.

Musei-träffar

Tisdag förmiddag från kl 09.00 i veckor med udda veckonummer.
Läs mer

Fika-träffar

Tisdag förmiddag från kl. 09.00 i veckor med jämnt veckonummer.
Läs mer
© Ärna Kamrat- och Veteranförening

Antal besökare från 2008 till idag: 

196765