AKOV 2
 
  Välkommen till

  Ärna Kamrat- och Veteranförening

Museibiblioteket

PAR huset
 
I det sk. PAR-huset, finns en omfattande samlingar
av dokument och böcker.
Fortlöpande sker arbete med att mata in uppgifter
om samlingarna så att det skall vara fullt möjligt att
via hemsidan presentera samlat material.
Dokumentframsidor fotograferas, innehållsförteckning
läggs in så att intresserade kan framlägga önskemål
redan i hemmet om vad som skall studeras vidare.
Eller lånas hem utan kostnad. Hemlåning kommer att
ske med viss urskiljning för oersättligt material.


Museigruppens Göran Hawée har räddat alla F16 och F20 VHS och
U-Matic-filmer till 
modernt DVD-format. 
Cirka 400 titlar finns som Du kan se under fliken DVD FILMER.


GHimself

Goran Hawee arkiv 2022

Göran Hawée (på bilden) har övertagit framlidne Kurt Eklövs arkivarbete och har lagt in museibibliotekets alla böcker i en databas.


Du kan se dem under fliken BÖCKER.

Senaste Ärnabladet

ArnaBladetTidningen från
Ärna Kamrat och Veteranförening.

Fika-träffar

Lokalen m uteplats Tisdag förmiddag från kl. 09.00 har vi kaffeträffar 
Läs mer
© Ärna Kamrat- och Veteranförening

Antal besökare från 2008 till idag: 

290965