AKOV 2
 
  Välkommen till

  Ärna Kamrat- och Veteranförening
Civilt flyg       Tillbaka
Plats: Parhuset Ref 21xxxx    
Förteckning av: Böcker Kod: FLYG-C    
Inventerat 2020-11-24 CE/HEE    
Boktitel/Pärminnehåll Författare/Redaktion Utgivare Ref Övrigt
40 år i luften. Från Anfänger till Douglas           DC-10, 1944-1984 Holger Ängeskog Holger Ängeskog 211010 2002
60 år i uppvinden Y. Norrvi KSAK Servica AB, Bromma 1983
75 år i luften Y. Norrvi KSAK Servica AB, Bromma 1975
AB Flyindustri i Limhamn 1925-1935 Flyghistorisk Revy, Red.:                L. Andersson SFF 1998
AIP I – Sverige / Sweden Mapp 1-3 Aeronautical Information Publication 1978, Mapp
AIP I – Sverige / Sweden 0-7 Aeronautical Information Publication 1995 Pärm
AIP II – Sverige / Sweden Map 0-0-1 Aeronautical Information Publication 1978, Mapp
AIP II – Sverige / Sweden Map 0-0-1 Aeronautical Information Publication 1995, Pärm
Air Phrase Converter Hans Gruen Hans Gruen 21106
Airfield Manual Denmark - KDA KDA KDA 1968/73
Airfield Manual Norway - DNLS DNLS DNLS 1969/75
AIRSPEED - The Company and its Aeroplanes D.H.Middleton Terence Dalton of Lavenham Suffolk 1982 - Engelska
Arlanda i morgon - Broschyr Red LFV Luftfartsverket 19??
Bestämmelser för Civil luftfart BCL – FT, Bestämmelser för civil luftfart 1969 Pärm
Bestämmelser för flygtrafikledningstjänst – BFT LFV Red Luftförsvarsverket Pärm, 2001
Boeing The word´s Greatest planemakers C.Chant Roydon 1982 engelska
Bromma Flygplats - 50 år Red BNL Nord AB, U-å 1986 2 ex
Bromma Flygplats - Flyg,folk och händelser           1936 - 1996 Michael Sanz Allt om Hobby 1996
Brommadagarna 10-12/5, 1985. Program Y. Paulsson Bromma-Sthlm Flygplats 1985
Bulltofta Flygstation – 1923 – 1972 Jan Waernberg Gryp Malmö nr 4 1995
Caravelle i Sverige och Norden FH Revy 2020 M.Sanz SFF Exakata Print M-ö 2020 2 ex
Civil Aircraft of yesteryear Kenneth Munson Ian Allen, London 1967
Civil Aircraft Registers af Southens Europé 1983 I.P.Burnett Air Britain 1983
Civilflygplan - Historia och utveckling J.W.R.Taylor Forum AB 1972
De första 50 åren J.Stenberg SAS red. 1996
Fleet Operators 1973 J.H.Richardson Air Britain 1973
Fleet Operators 1975 J.Birch Air Britain 1975
Fleet Operators to be seen in Europé 1967 J.H.Richardson Air Britain 1967
Fleet Operators Europé 1969 J.H.Richardson Air Britain 1969
Flyget på Bulltofta 1919 – 1972 Flyghistorisk Revy SFF 2004
Flygtiga minnen 1 S.Sasth, T.Johannes Allt om Hobby
Flygtrafikledning 1980 Red Kommunikationsdepart. 1971
Flygtrafikledning 1980 Bilagor Red Kommunikationsdepart. 1971
FLYGPLAN från förr - civilflygets historia i bilder P.Haventon SEMIC AD 1989
Folkflyget 25 år Red Linjeflyg 1982
HGS Pilot Guide Boeing 737 - EFiS Red Boeing Flight Dynamics 1996
Information från luftfartsverkets museikommitte T.Lakmaker, R.Larsson LFV: Museiekommitte 1974 2 ex
Instruktion för militär luftfart – FlygplatserIML-F L Andersson, B Hall, Y Ersson HKV Luftfart-FORTV Fa- FMV;AnläggF Pärm, 1995
International AIRPORT G.Cauter Octopus Books L. 1980 engelska
ILUG International Aero exhibition, Gothenburg, Sweden 50-årsjubileum

SFF FR 23 1973
Junkers F13-det första trafikflygplanet i Sverige S Strindberg, J Waernberg OPBIB SFF 1992
Lastdiagram SE – FPG Jeppesen 1971/72
Linjeflyg - från start till landning M.Sanz Allt om Hobby 2000
Registers of Germany D- DM- 1977 I.P.Burnett Air Britain 1977
Registers of Germany D- DM- 1980 P-M.Gerharht Air Britain 1980
Rekrytering och utbildning av flygförare till                den civila luftfarten Betänkande avgivet av pilotutbildningsutredningen Kommunikationsdeparte-mentet Ds K 1979:5 Bil 1,2.
SAAB Skandia - Historien om ett flygplan A. Annefalk Aviatic Förlag 1987
SAS Airline Terminology Traffic Department Feb 1980 SAS red. 1980
SAS Flight Academy SAS red. SAS red. 1985
SAS flygplan 1946 - 2014 B.Holmer,U.Abrehamsson, BO.Näs SFF 2014
SAS Route Map S. America SAS red. SAS 1965
South-East Asia Cevil Airocraft Registers 1979 I.P.Burnett Air Britain 1979
Southern Europé and the Mediterranean 1972 D.Partington Air Britain 1972
Southern Europé and the Middle East 1980 I.P.Burnett Air Britain 1980
SPAF FLYGHANDBOK SPAF SPAF 1967/70
SPAF:Flyghandbok för VFR-flygning SPAF SPAF 1970/74
SPAF:VFR – GUIDE SPAF SPAF 1971 – 1978
Starter och landningar – En personlig odyssé i Luftfartsverkets historia Ewert Dahlstedt Luftfartsverket 1978
Stora Flygboken – Världens aktuella trafikflygplan Hans Ostelius Jack och Jill Förlag, Stockholm 1955
Swedish Airports Red Swedavia 1984
Svensk flygtjänst AB Swedair (1935-1994) P.Billing Bevingade Ord Förlag 1994
Svensk flygtjänst AB Under 40 år (1935-1975) Rolf Westerberg SFF FR 28 1979
Svenska Flygfält KSAK, FSF, FFK KSAK, FSF, FFK 1982/83
Svensk Flygkalender 1945 Red KSAK KSAK, "!FLYG" 1944
Svensk Flygkalender 1946 Red KSAK KSAK, "FLYG" 1945
Svenska flygkartor för visuell navigering –              En exposé över 100 år Allan Sandberg Kartografiska Sällskapet 1999
Svenska vingar 5 Luftens Vikingar Å.Hall AHR 2002
SVENSKARNA I JEMEN                                        De tog flyget till medeltiden L. Andersson Z-Förlaget Uppsala 2008
Svenskt Civilregister – SE-EAA tom SE-EZZ Flyghistorisk Revy SFF 2002
Svenskt civilregister - t o m SE - AZZ Red.L Andersson, L E Lundin SFF - Flyghistorisk Revy 2002 2 ex
Svenskt Civilregister 1 –tom SE-AZZ Flyghistorisk Revy 30 SFF 1983
Svenskt Civilregister 2 – SE-BAA tom SE-BZZ Flyghistorisk Revy 36 SFF 1992
Svenskt Civilregister 3 – SE-CAA tom SE-CZZ Flyghistorisk Revy SFF 1995
Svenskt trafikflyg 50 år Nils Söderberg SFF FR 24 1974
Teleteknik för Civil luftfart SA Lagerströn SRT AB Pärm 1971
The Convairlines Story Red; J M Gradidge Air Britain 1997 Engelska
The Douglas DC - 1/DC - 2DC - 3 75 years NR 3 Red;J M Gradidge Air Britain 2011,Engelska
The Douglas DC - 1/DC - 2DC - 3 NR 1 Red;J M Gradidge Air Britain 2006,Engelska
The Douglas DC - 1/DC - 2DC - 3 NR 2 Red;J M Gradidge Air Britain 2006,Engelska
Titta vi Flyger ! J.Carlzon Albert Bonniers F. 1979
Torslanda-Flygplatsen på framsidan Red: L-I Grundberg,                     N-O Andersson SFF 2007
Trafikregler för Luftfart – BCL T LFV Red LFV 1973, Pärm, Gåva från F8
TSA - Trettio år med Transair Sweden Red: L-Å Holst, L-I Grundberg,     S. Stridsberg Transairklubben & FFS 2001 Minnesskrift
United Kingdom & Ireland Civil Airocraft        Registers 1981 B.Martin Air Britain 1981
United Kingdom and Eire Civil Airocraft          Registers 1967 J.A.Whittle Air Britain 1967
Uppsala Flygklubb 1935 - 1995, 60 år C.Sundstedt, G.Ågren Uppsala Flygklubb 1995
Västerås FK – 50 år 1985 Program Nr 05295 Västerås FK 1985
Årets Flygfest Linköping 8 maj, 1983 Program flygdag, LFK 50 år Linköpings Flygklubb 1883
Århundradets Födelsedagskalas Red TP-info Run- Original 1987
Över alla gränser Å.Liljeberg SFF 2000
         
        Tillbaka

Senaste Ärnabladet

ArnaBladetTidningen i färg.

Fika-träffar

Lokalen m uteplats Tisdag förmiddag från kl. 09.00 har vi kaffeträffar 
Läs mer
261610