AKOV 2
 
  Välkommen till

  Ärna Kamrat- och Veteranförening
Flygteknik        Tillbaka
Plats: Parhuset Ref 24xxxx
Förteckning av: Böcker
Inventerad: 2023-04-15 HEE
Boktitel/Pärminnehåll Författare/Redaktion Utgivare Ref Övrigt
100 år i luften A.Rundberg Tidens Förlag Slm 241015 1965
13 Dygn i Rymden efter 14 år på jorden -                            Dagbok från rymden. Christer Fuglesang Albert Bonniers Förlag 241053 2007
Airbrushing and Spray Painting Manual I.Peacock Arbus Books 241057 1983
Allt om Flygplan  del 1  Brochyrer B.Sreiffert DeAgostini  Svenska AB 241021 1994
Beskrivning Över kurshorisont KH-29 Flygvapnet Kungl. Flygförvaltningen 241012 1952
Beskrivning över Gyrosynkompass 16 och 16B Kungl. Flygförvaltningen Flygvapnet 241051 1954
Cockpit genom tiderna G.Danbolt ÖFS 241013 2018 2 ex
EBK 67  Montering i stjärtkon (35 DEF) Red KFF KFF-U 241060 1979, Pärm
En bok om SAAB-Scania Redaktionsråd vid SAAB-Scania SAAB-Scania AB 241010 1987  2 ex
Engelskt - Svenskt flyglexikon S.Cristensen Nordstedts 241016 1960
Flygandets Teknologi – En berättelse och antologi Gunnar Samuelson SAAB-Scania 241027 1946
FLYG-hobby 1 F.Stenbom Stellan Stål Tryckeri 241018 1978
FLYG-hobby 2 F.Stenbom Stellan Stål Tryckeri 241019 1983
Flyginstrument på Malmen 1919 - 1999 L.E.Larsson  AB Centraltryckeriet , Ödeshög 241061 1999
Flygmotor  - Volvo Aero 1930-2005 Red: Bo Widfeldt, F. Fryklund Förlag Air Historic Research AB 241050 2005
Flygplanritningar 1:FV:övnings-och skolflygplan  Björn Karlström Allt om Hobby 241048 1983, 2 ex
Flygplanritningar 1:FV:övnings-och skolflygplan  Nyutgåva Björn Karlström Allt om Hobby 241049 1997
Flygplanritningar 2:FV: Jaktflygplan 1926 -1984 Björn Karlström Allt om Hobby 241047 1985
Flygplanritningar 3:FV:s Bombflygplan 1926 – 1986 Björn Karlström Allt om Hobby 241046 1986
Flygplanritningar 4:FV:s Spaningsflygplan 1926 – 1986 Björn Karlström Allt om Hobby 241045 1989 2 ex
Flygplanritningar 5:FV:s Transportflygplan 1926 – 1989 Björn Karlström Allt om Hobby 241044 1989
Flygplanritningar 6: Sv. Militära hkp, segelfpl. och provfpl samt arméfpl (inkl. JAS 39) Björn Karlström Allt om Hobby 241043 1991
Flygplanritningar 7: Flygplan och helikoptrar i svensk offentlig tjänst Björn Karlström Allt om Hobby 241055 1994
Flygteknik under 100 år Red-råd inom SMR och FTF SMR och FTF 241026 2003, gåva från                Jan Åke Berg 2 ex
Flygtekniska försöksanstalten 194 - 1990 Red FFA FFA Bromma 241054 1990
Hawker Siddeley Review,  April 1960 Tekn tidskrift St. James´s Square, London 241042 1960
Hawker Siddeley Review,  December 1959 Tekn tidskrift St. James´s Square, London 241040 1959
Hawker Siddeley Review,  June 1958 Tekn tidskrift St. James´s Square, London 241037 1958
Hawker Siddeley Review,  June 1959 Tekn tidskrift St. James´s Square, London 241041 1959
Hawker Siddeley Review,  March 1958 Tekn tidskrift St. James´s Square, London 241036 1958
Hawker Siddeley Review,  March 1959 Tekn tidskrift St. James´s Square, London 241039 1959
Hawker Siddeley Review,  September 1958 Tekn tidskrift St. James´s Square, London 241038 1958
Hawker Siddeley Review, December 1954 Tekn tidskrift St. James´s Square, London 241033 1954
Hawker Siddeley Review, June 1957 Tekn tidskrift St. James´s Square, London 241035 1957
Hawker Siddeley Review, March 1957 Tekn tidskrift St. James´s Square, London 241034 1957
Katapultprov i markigg Pärm: Fpl 29, 32 och 35 SAAB 241029 1958
KNS 81 Digital area Navigation System Manual Red King King Silver Crown 241031 1981
Kompendium i Basnavutruatning del 2  FMRP 8 Red FTS FTS 241032
Kompendium i FLYGTEKNIK SAAB FK SAAB 241003 1955-56 Pärm
MFI - Flygindustri under ett halvt sekel (1925 - 1975) Flyghistorisk Revy :              Red.Sven Stridsberg SFF - Flyghistorisk Revy 241028 2012
Modern Military Aircraft Anatomy P.Eden, S.Moeng Amber Books Ltd 241022 2002
Modernt stridsflyg U.Ramm-Eriksson Bonniers 241017 1943 Anm. Något defekt
MORGONDAGENS TEKNIK Red: Sven A Hansson Bokförlaget FORUM 241025 1945
Navigeringssystem TALAR (SIMENS) Red S.Nyblom Svenska Simens 241059 1970 Pärm
SAAB 75 ÅR U.Edlund, A. Fagerstedt, H.Kampf Svensk Flyghistorisk Förening 241030 2012
SAAB Artikelkatalog  Del 1  Red SAAB SAAB 241058 1947
Sky Warriors  Combat Aircraft of the `90s C.Chant Grange 241020 1993
Syrgaskompressor AGA KPOH - 0,15 Red KFF KFF 241011 1954
Teknikkriget som förändrade världen Gunnar Dahllöf Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 241056 2001
Teknisk Folkbibliotek:  Flygning C.E.Holmqvist Albert Bonniers Förlag 241004 1940
Telekrigföring, FOA orienterar om... Nr 7 Jan Red B. Gripstad FOA 241002 1967
Vingar Danielle Steel Wahlströms 241052 1994, Roman
        Tillbaka

Senaste Ärnabladet

ArnaBladetTidningen från
Ärna Kamrat och Veteranförening.

Fika-träffar

Lokalen m uteplats Tisdag förmiddag från kl. 09.00 har vi kaffeträffar 
Läs mer
299915