AKOV 2
 
  Välkommen till

  Ärna Kamrat- och Veteranförening
Stridsledning och luftbevakning       Tillbaka
Plats: Parhuset Ref 59xxxx    
Förteckning av: Böcker      
Inventerad: 2021-03-10 CEF/HEE    
Boktitel/Pärminnehåll Författare/Redaktion Utgivare Ref Övrigt
Airocraft - The Observer´s Book 81 W.Reen Warne 591305 1981 Engelska
Airocraft - The Observer´s Book 85 W.Reen Warne 591306 1985 Engelska
Be Stril -60 LFC 1 Del III KFF Kungl Flygförvaltningen. 591262 1963 Pärm
Det Norska Kontroll och Varslingssystemets                historia 1945 - 2000 J.Hubbert FHT (Försvarets Historiska Telesamlingar:FV 591284 2018
Ett Luftbevakningskompani på Lör- och Söndags övning Särtryck ur "Ett år i luften" 1955 Greger Falk Allhems förlag 591294 1955 2 ex
Flygplanigenkänning Brev 1 M 59 FBrevS & Fst/Utb Försvarets Brevskola 591301 1958 2 ex + 1 Pärm A5
Flygplanigenkänning Brev 2 M 59 FBrevS & Fst/Utb Försvarets Brevskola 591302 1962 2 ex + 1 Pärm A5
Flygplanigenkänning Helikoptrar del 1 FBrevS & Fst/Utb Försvarets Brevskola 591313 1973
Flygplanigenkänning Helikoptrar del 2 FBrevS & Fst/Utb Fösvaretes Brevskola 591314 1973 3 ex
Flygplanigenkänningsbok (FIB) R.Åkerman Försvarsstaben 591291 1956
Flygplankort 1941 CFV CFV 591311 1941
Flygplankort 1943 CFV CFV 591312 1943
Flygplankort 1944 CFV CFV 591310 1944 med bilaga
Flygplankort 1958 Sverige, NATO-Eng/USA, Sovjet CFV CFV 591314 1958
Flygplankort 1961 Sverige, NATO-I CFV CFV 591315 1961  Sverige 2 ex
Flygplankort 1963 Sverige, NATO II, Sovjet CFV CFV 591316 1963  3 ex
Flygplankort 1968 Sverige, NATO, Finland, Hkp, W-pakt. CFV CFV 591317 1963  3 ex
Flygplankort 1971 Sverige, NATO, Finland, Hkp, W-pakt. CFV CFV 591318 1971  3 ex
Flygplankort 1974 Sverige, NATO, Finland, Hkp, W-pakt. CFV CFV 591319 1974  3 ex
Flygplankort 1978 Chefen för Flygvapnet Flygstabens U- & Säk.tjänst 591263 1978 4 ex
Flygplankort 1987 Chefen för Flygvapnet Flygstabens U- & Säk.tjänst 591264 1978 3 ex
Flygplankort 1998 Försvarsmakten Högkvarteraet E Gummesson Falköping 591265 1978
Instruktion för Luftbevakningsststion (Ls 1) Red FS Högkvarteret Avd 1 591292 1943
L-bev Lektionsplaner Lst Fik L.Ullvik Försvarets brevskola 591290 1975
LbevR Luftbevakningsreglemente för luftbev.komp. O.Eklund, B.Johansson CFV 591308 1984
Lgc I  1957 Lgc=Luftförsvarsgruppcentral C FV 591321 1957
Lgc I 1964 Lgc=Luftförsvarsgruppcentral C FV 591242 1964
Lgc I 1975   C FV 591243 1975
LGC W 52 H-O.Görtz FHT (Försvarets Historiska Telesamlingar:FV 591280  
LGC: Ormtjänst Flygplanigenkänning Nr 460,461 Fösvarets Brevskola  Försvarets Brevskola 591269 1973
Ls - pärm för LS:PP i Lbk (L161) C Ls 161 C Ls 161 591271 1986
Ls I  Radiak Tillägg 1 Ls=Luftbevakningsstation C FV 591249 1960 3 ex
Ls I 1964 Ls=Luftbevakningsstation C FV 591247 1964 2 ex
Ls I 1975 Ls=Luftbevakningsstation C FV 591244 1975 3 ex
Ls I 1956 Ls=Luftbevakningsstation C FV 591248 1956
Ls-rapportering PU-häfte 805-1 Utg 5 FBrevS & Fst/Utb Försvarets Brevskola 591268 1978
LUFOR Mottagning fientligt flyg. Nr 104:2 Utg 2  FBrevS & Fst/Utb Försvarets Brevskola 591295 ????
Luft- och Markobservationssystemet LOMOS 1994-2004 M.Nordström FHT (Försvarets Historiska Telesamlingar:FV 591283 2018 2 ex
LUFTBEVAKNING Brev 1 M27 FBrevS & Fst/Utb Försvarets Brevskola 591297 1949 2 ex
LUFTBEVAKNING Brev 2 M27 FBrevS & Fst/Utb Försvarets Brevskola 591298 1949 2 ex
LUFTBEVAKNING Brev 3 M27 FBrevS & Fst/Utb Försvarets Brevskola 591299 1948 2 ex
LUFTBEVAKNING Brev 4 M27 FBrevS & Fst/Utb Försvarets Brevskola 591300 1949 2 ex
LUFTBEVAKNING Telefonutrustning i Lgc M27 FBrevS & Fst/Utb Försvarets Brevskola 591296 1948 2 ex
Luftbevakningens rapport- och orienteringstjänst Anvisningar för personal vid ls (kbs) Red Luftbevakn.inspektionen KFF Rep.detalj 591293 1952
Luftbevakningsinformation i bilder     591292 19?? Lösbad OH-bilder
Luftbevakningsststion Ls OBS-metodik HI Las:Gk/Ok   591267 19?? Lösbad OH-bilder
Luftförsvarsgruppcentral - Lgc Teknik i 40 år M.Nordström Bulls Graphics AB, Halmstad 591303 2016
PLN.-tjänsten Lgc Ibi Stinssign. Förbandsbet. CE F21 CE F21 591272 1967 Mapp + lösblad
RRGC/F Beskrivning av Censor 932 H.Borgström, B.Olofsson FHT (Försvarets Historiska Telesamlingar:FV 591253 2013
RRGC/F Beskrivning av Censor 932 Bil 1 Del 2 H.Borgström, B.Olofsson FHT (Försvarets Historiska Telesamlingar:FV 591254 2013 2 ex
RRGC/F En viktig komponent i stril m/60 Del 1 B.Olofsson FHT (Försvarets Historiska Telesamlingar:FV 591245 2013
RRGC/F En viktig komponent i stril m/60 Del 2 B.Olofsson FHT (Försvarets Historiska Telesamlingar:FV 591245 2013
Rrjalkurs  vid FRAS Skede i o II. Kompendium FRAS FRAS 591270 1958 Mapp + lösblad
Samarbeta inom Luftbevakningen mellan Sverige, Danmark, Norge och Finland HO.Görtz FHT (Försvarets Historiska Telesamlingar:FV 591281 2016
Spaning mot skyn - Optisk luftbevakning i Sverige B.Törnell Fort o Bunker 591307 20??
Stril 50 Utg 1 J.Hubbert FHT (Försvarets Historiska Telesamlingar:FV 591250
Stril 50 Utg 3 J.Hubbert FHT (Försvarets Historiska Telesamlingar:FV 591309 2022
STRIL 60 J.Gribbe Gidlunds förlag 591304 2011
Stril 60 Broshyr Aerotech Telub Inforum Växjö Aerotech Telub Inforum Växjö 591266 19??
STRIL Databehandlingsutrustning 205 och 239 Beaskrivning Sensor 932V  FMV Ericsson Radio System 591260 1984 Pärm
Strilradaranläggning 860. Från ide till verklighet En antologi FHT (Försvarets Historiska Telesamlingar:FV 591252 2014 2 ex
Strilsystem m/60 Ö. Eriksson, B. Eklöf FHT (Försvarets Historiska Telesamlingar:FV 591251 2016
Strilutbildningssimulator. Operativ beskrivning. FMV Försvarets Bok- & Kartförråd. 591261 1977 Pärm
Svenska Militärflygplan  S.Scheiderbauer Stensil 591319 1975
Svenska Civila Flygplan Del 1 och 2 S.Scheiderbauer Stensiler 591320 1975
Svensk - Norsk flygövning med radarstation PJ-21 och dess personal från Norge på F9 Säve 1949 HO.Görtz FHT (Försvarets Historiska Telesamlingar:FV 591282 2016
Svenska Flygvapnets Styrdatasystem A. Larsson FHT (Försvarets Historiska Telesamlingar:FV 591246 2005
         
        Tillbaka

Senaste Ärnabladet

ArnaBladetTidningen från
Ärna Kamrat och Veteranförening.

Fika-träffar

Lokalen m uteplats Tisdag förmiddag från kl. 09.00 har vi kaffeträffar 
Läs mer
285438